Verkeerstechniek

Vorige pagina

Diverse oplossingen van Filoform leveren op niet zichtbare wijze een belangrijke bijdrage aan veilige verkeerssituaties en een vlotte doorstroming van het verkeer.

Al decennia worden de kabelmoffen van Filoform in de verkeerstechniek voor verschillende toepassingen gebruikt. Denk hierbij aan het verbinden van de luskabels welke zich in het wegdek bevinden met de kabels van de VRI-installaties. Ook bij het verbinden en aftakken van laagspanning grondkabels voor lichtmasten ten behoeve van openbare verlichting worden Filoform kabelmoffen toegepast. Kostbare VRI-installaties en schakelkasten worden tegen vocht beschermd door onze unieke cabinet base sealant afdichting voor open kastbodems. Deze eenvoudige doeltreffende oplossing zorgt voor een enorme besparing op de faalkosten als gevolg van vochtschade.

Verder leveren wij speciale harsen voor het in het wegdek verlijmen van objecten, bijvoorbeeld LED-verlichting voor dynamische rijbaanmarkering. Een ander aan de verkeerstechniek gerelateerd product is hoogwaardige Nitto beschermfolie voor het tijdelijk afplakken van verkeersborden bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden.