Verplichte training voor het werken met Filoform PU harsen

Vorige pagina

Verplichte training voor het werken met Filoform PU harsen

Verplichte training voor het werken met Filoform PU harsen

Per 24 augustus 2023 dienen professionele gebruikers van PU harsen een verplichte training te hebben gevolgd over het veilig gebruik van diisocyanaten.

In Europa zijn er veel industrieën die werken met diisocyanaten waarbij de blootstelling aan vrije isocyanaat soms te hoog is. Als er niet op de juiste manier mee wordt omgegaan, kunnen diisocyanaten leiden tot een onomkeerbare overgevoeligheid. Bij het gebruik van de producten van Filoform is de kans op blootstelling uiterst laag, maar dat neemt niet weg dat bij onzorgvuldig gebruik er kans op blootstelling bestaat. Gedrag op de werkplek is de sleutel tot een veilig gebruik van diisocyanaten.

Om het potentiële risico aan te pakken, introduceert de EU REACH regelgeving een verplichte opleiding waardoor werknemers inzicht krijgen in de risico’s en hoe zij de blootstelling aan isocyanaten tot een minimum kunnen beperken.

Om gebruikers te informeren over de verplichte training is onderstaande zin toegevoegd aan de veiligheidszinnen op de Filoform productverpakkingen.

EU restrictie: Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid. 


Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zorg te dragen dat zijn werknemers goed opgeleid zijn. De training is verplicht voor de onderstaande producten. Het product Cabinet Base Sealant MV is vrijgesteld van deze verplichting. 

  • FiloFill P2654 (Giethars + Gietmoffen)
  • FiloFill P2600 (Pers-wikkelmof)
  • FiloSlim P2662 (FiloSlim-wikkelmof)
  • PUR hars 2234, 2235, 2236, 2566 (Doorvoerdichtingen type MD1, MD2, MD3, MD4, MD5) 
  • Cabinet Base Sealant

Voor meer informatie over deze verplichte training kunt u terecht op onze speciale websitepagina www.filoform.nl/training-veilig-werken

 

2022-10-07 10:36:00 987 viewed