ISO Certificering

De kwaliteit van de producten wordt van grondstof tot eindproduct bewaakt. Het ISO 9001 certificaat garandeert u dat er door Filoform conform vastgelegde procedures wordt gewerkt. Zowel tijdens productontwikkelingsprocessen als in de fabricage.

Doordat er continue kritisch wordt gekeken naar alle processen binnen de organisatie komen eventuele onvolkomenheden snel aan het licht, hetgeen leidt tot een continue verbeterproces.

Het zelfde geldt voor ons milieuzorgsysteem. Dit is gecertificeerd conform ISO 14001. Filoform werkt eraan de milieubelasting van onze producten en processen continue te reduceren.

Onderstaande treft u links naar onze ISO certificaten.

ISO 14001:2023 Iso 9001