Beleidsverklaring Kwaliteit, Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Filoform beleid:

Filoform werkt op een veilige, verantwoorde wijze, waaruit respect spreekt voor kwaliteit, ons milieu, de gezondheid en veiligheid van onze klanten, medewerkers en derden. Wij zullen op geen enkele manier roekeloos omgaan met kwaliteit, het milieu, de gezondheid en veiligheid met de bedoeling onze winst of productie te verhogen.


Onze producten en werkwijzen voldoen bij voortduring aan de eisen van klanten en aan vigerende wet- en regelgeving. Hiertoe zijn processen zo efficiënt mogelijk ingericht en wordt continu gestreefd naar verbeteringen in producten, dienstverlening en klanttevredenheid. Het opleidingsbeleid van Filoform stelt zeker dat medewerkers optimaal zijn toegerust, om toegewezen taken uit te kunnen voeren.

 Filoform principes:

  • Wij stellen het menselijk leven boven alles en gaan overeenkomstig om met risico's, waar nodig spreken we elkaar hier op aan.
  • Wij streven onophoudelijk naar een werkomgeving waar zich geen incidenten op het gebied van milieu, gezondheid of veiligheid voordoen. Hier letten wij allemaal op.
  • Wij doen geen concessies aan onze kwaliteit-, milieu-, gezondheid- en veiligheidswaarden ten bate van winst of productie. Waar mogelijk kiezen we voor mens en milieu vriendelijke alternatieven.
  • Wij houden ons aan alle wetten en hanteren zelfs strengere normen voor onszelf en onze leveranciers daar waar wij onaanvaardbare risico's constateren.
  • Wij steunen duurzame ontwikkeling door in ons besluitvormingsproces rekening te houden met maatschappelijke verantwoordelijkheid, economisch succes en hoogstaande kwaliteit voor het milieu.
  • Wij meten en beoordelen onze milieu prestaties, en streven naar continue verbetering.
  • Wij leveren en gebruiken veilige en betrouwbare producten en diensten.
  • Wij gebruiken onze kennis over kwaliteit, milieu, gezondheid en veiligheid om de veiligheid en het welzijn van de gemeenschappen waarvan wij deel uit maken, te verbeteren.

Van alle medewerkers van Filoform wordt verwacht dat zij dit beleid en de daarbij behorende principes begrijpen, promoten en een actieve bijdrage leveren aan de handhaving hiervan.