CO₂-Prestatieladder en Duurzaamheid

Met deze pagina van onze website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het  CO₂-beleid binnen ons bedrijf. 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werken wij volgens de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht.

co2

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5. Filoform zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Mede dankzij de ambitie om in 2023 93% CO₂ te reduceren heeft Filoform B.V. het CO₂-Prestatieladder certificaat op niveau 5 behaald.

 

A | INZICHT

Filoform heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2015 is de CO₂ footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE

Filoform heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Filoform communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Filoform neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief van Stichting Nederland CO₂ Neutraal.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download hieronder de documenten betreffende het CO₂-reductiebeleid van Filoform: